Takip et

Sözlük

A

 • Aciliyet: Anlık ihtiyaç; MikroAn denkleminin üçte biri.
 • Açık Takas: Reklam Takası'nın bir türüdür. Tüm reklam veren ve yayımcılar için açıktır. Blesh bir open exchange'tir. Herkes tarafından kullanıma açıktır.
 • Adreslenebilirlik: Bir mesajı cihaza, tarayıcı, segment ve/veya bir kişiye hedeflemektir; bu segmentler davranışsal, demografik, ve birinci, ikinci, üçüncü parti veri setlerinden gelen coğrafik faktörlerle eşleyebilir ya da modeli çıkarılabilir.
 • Alım Otomasyonu: Dijital reklam gösterimlerinin alım otomasyonu; Genellikle gerçek zamanlı teklif verme vasıtasıyla gerçekleşir.
 • Anlık Bildirim: Blesh Marketplace tarafından desteklenen bir mesaj(reklam) türüdür. Bu reklamcının mesajını mobil uygulama üzerinden nasıl gönderileceğini gösterir.
 • Aylık Bütçe: Reklamcının bir ay süre boyunca belli bir kampanya için harcamak istediği miktar. Aylık bütçe Çoğunlukla kampanya süresinin 1 aydan fazla olacağını bildirir.

B

 • Bağlam: Arka plan, çevre, uygulama iskeleti, ayarlar ya da olayı çevreleyen durum, oluşum veya an.
 • Bağlamsal İlgi: Reklamın içeriğinde, hedef kitlenin çevresinin düşüncesini, ortam veya durumunu içeri almak.
 • Beacon: Düşük maliyetli bir donanımdır. Batarya dostudur. Düşük enerji bluetooth özelliğine sahip olup mesajları direkt olarak akıllı telefon ya da tabletlere yollar ya da gösterir.
 • Bluetooth: Kısa mesafeler arasında sabit cihaz ve mobil cihazlar arasında veri alışverişi için kablosuz teknoloji standardıdır.
 • Bütçe: Her bir kampanya için belirlenen parasal miktardır.
 • Bütçe Frekansı: Bir bütçenin ne kadar hızda kullanıldığıdır. Blesh günlük, haftalık, ve aylık olarak destek sağlar.
 • Bütçe Harcaması: Bütçe frekansı dahilinde kullanılan bütçe miktarı.

C

 • Çerezler: Kullanıcının bilgisayarında saklanan bilgilerdir. Bu bilgiler gezilen web sitelerinde yapılan tercihleri içerir ve sonraki talepler için hatırlanır.
 • CPM: Bin başına ücret. 1000 gösterim başına ücret.

D

 • DMP: Veri Yönetim Platformu; Bir yazılım programı farklı kaynaklardan bilgileri alır ve tek bir yerde onları müşteri ya da cookie seviyesinde organize şekilde saklar. Bunlar daha sonra yararlı bir şekilde reklamcılar ya da yayımcılar için kullanılır.
 • Davranışsal Hedefleme: Kullanıcının tarayıcıda ziyaret ettiği sayfaları, uygulama kullanımını, ve yer geçmişini baz alarak uygunluk derecesi daha yüksek reklamları yollamak için girişimde bulunmaktır.
 • Dönüşüm: istenilen aksiyonun hedeflenen müşteri kitlesi tarafından alınması; Kampanya türüne veya amacına bağlıdır.
 • Dönüşüm Oranı: Hedeflenen müşteri kitlesinin reklamcının istediği aksiyonunu alanlarının yüzdelik oranıdır. Genellikle toplam tıklama sayısı toplam dönüşüm sayısına bölünerek bulunur.
 • DSP: Talep Tarafı Platformu; reklamcılar için olan yazılım programı, tüm kullanılabilir yayımcı deposunu en iyi stoğu bulmak için belirli parametrelere göre sınıflandırır. İstenmeyen hedef kitlenin kullanımının azaltılması için ROI maksimuma çıkarılır.

E

 • Envanter: Kullanıcı telefonlarının ana ekran ve kilit ekranları; Blesh Ads uygulama içinde gösterilmez ancak uygulama ortağımız(yayımcı) tarafından bir anlık bildirim olarak yollanır.
 • Erişim: İstenilen hedef kitlenin boyutudur.
 • Etkileşim: %100 izlenebilen etkilerdir. Mesaj kaydırılarak açıldığında.
 • Etkileşim Oranı: Bir kaç defa gönderilen mesajın kaydırılarak açılması ve bu görüntülenen mesaj sayısının toplam gönderilen mesaj sayısı ile karşılaştırılmasıdır; Görüntülenen gösterimin toplam iletilen mesaj sayısına bölümüdür.

F

 • Fiziksel Ağ Beaconı: Google markasının öncülük ettiği bir beacon teknolojisidir. Fiziksel ve sanal dünyayı, fiziksel objelerin URLsini yaratarak, bir birine bağlar. Bu fiziksel objeler mobil cihazlar tarafından ulaşılabilirdir. Blesh şuan için bu tip beaconları destekliyordur.
 • Fiziksel Dünya Çerezleri: İnternetteki çerezlere benzerdir. Hedef kitleden, reklamlara yönlendiren linklerden, ve özel teklifler baz alınarak bulundukları yer hakkında bilgi toplanarak oluşturulur. Blesh beaconları bu bilgileri toplamada orta düzeydedir.

G

 • Görünülebilirlik: Bir reklamın nasıl göründüğünün standartı; varsayılan standartlarda, bir reklam açıldığında bir saniye içinde reklamın %50 si görünürken, videolu reklamlar için reklamın sadece 2 saniyesi izlenebilir. Ancak bu Blesh reklamlarında %100'dür. 
 • Gösterimler: Mesaj Gönderimi. Hedef kitlenize gönderilen anlık bildirimlerin sayısı.
 • Görüntülenebilen Gösterim: Etkileşim; Mesaj ekran üzerinde göründüğünde ve kullanıcı tarafından görüntülendiğinde ölçüm metrikleri açıklamak için tasarlanır.
 • Günlük Bütçe: Güne göre bütçe frekansı; Belirli bir kampanya için günlük harcanan para miktarı.

H

 • Haftalık Bütçe: Reklamcının belirli bir kampanya için haftalık harcamak istediği para miktarı; Bu genellikle kampanya süresinin 1 haftadan fazla olduğuna işaret eder. 
 • Hedefleme: Belirli parametreler gözeterek, lokasyon, uygulama kategorisi, davranışsal/ilgiye yönelik segmentasyonlar gibi, hedef kitle seçme hareketidir.
 • Hedef Kitlesi: Reklamcının ulaşmak istediği insanları lokasyon, uygulama kategorisi, davranışsal/ilgiye yönelik segmentasyonlara göre sıralamasıdır.

İ

 • iab: İnteraktif reklam bürosu; standart ve önerileri dijital reklamcılık endüstrisi kapsamında ayarlar. Karşılaşılan ya da üstün gelinen her bir stadart iab tarafından ayarlanır.
 • iBeacon: Bluetooth düşük enerji aracının bir sınıfıdır. Apple tarafından geliştirilmiştir. Bu cihaz, yakınındaki aygıtlara kendi kimliğini yayınlar. Bu teknoloji mobil aygıtların mesaj almasını ve ona bağlı bir işlem gerçekleştirmesini sağlar.
 • İletim: Etki için yardımcı olur; Bir kaç defa bir mesaj onaylanmış şekilde istenilen hedef kitleye yollanır.
 • İletim Gönderimi: Beacon'ın ve bir mobil cihazının beraber ile iletişim kurmak için oluşturduğu eylem.
 • İletişim: Reklam; Blesh klasik reklamcılığı hedeflenen müşteri kitlesi ile iletişime dönüştürür.
 • İşyerinizin Yakınındaki Kişilere Ulaşın: Blesh tarafından desteklenen bir kampanya türüdür.  Bu kampanya türü, reklamcının, mağazasına yakın olan hedef kitle ile temasa geçmek için girişimde bulunması ile ilgilidir.
 • İzinli Olmak (Opt-in): Anlık bildirimleri kabul eden kullanıcılar tarafından belirtilen izinler; Blesh %100 opt-in'dir.
 • İzinli Olmamak (Opt-out): Bir kullanıcı tarafından pazarlayıcının anlık bildirim göndermesini durdurmak için yönergeleri belirtmektir.

K

 • Kalan Bütçe: Reklam veren tarafından belirlenen kullanım sıklığı ile bağlantılı, kampanya bütçesinin kalan miktarıdır.
 • Kalan Envanter: Geriye kalan reklam stoğu alanı ya da düşük kalite olarak nitelendirilen reklam alanı.
 • Kampanya: Ürün ya da servis tanıtımını yapmak amacıyla organize hareket biçimi. Blesh mobil anlık bildirim kampanyalarını destekler.
 • Kampanya Yöneticim: Blesh Reklam Arayüzünün bir parçasıdır. Reklamcının kampanyasını biçimlendirme seçenekleri ile düzenlediği yerdir. Bunlar teklif değiştirme, içerik ya da kampanya durdur/başlatdır.
 • Kampanya Durumu: Kampanyanızın çalışıp çalışmadığını belirtir.
 • Kampanya Türü: Kampanyanın amacı belirlenir.Blesh şu kampanya türlerini destekler; İşyerine Yakın İnsanlara Ulaş, Senin Teklifini Talep Eden İnsanları Al, Web Sitenin Müşterilerini Yeniden Hedefl, Uygulamanın Kurulumlarını Al, İnsanları Web Sitene Yolla, Kampanya Çağırmak İçin Tıkla.
 • Karalisteye Almak: Çalışmak istemediğiniz yayımcılar ya da reklamcıları siler. Reklamcılar için, karalistede(blacklist) olan yayımcılar tarafından mesajınız gönderilmeyecektir. Yayımcılar için, karalistede(blacklist) olan reklamcılar adına hiç bir mesajınızı göndermeyeceksiniz.
 • Kaydırma: Etkileşimler ya da görüntülenebilen gösterimler; bir kere mesaj gönderildiğinde, istenilen hedef kitle ekranı kenara kaydırarak tüm mesajı görebilmek için anlık bildirimi açar.
 • Kaydırma Oranı: İlişkili olan toplam mesaj sayısının görüntülenen mesaj sayısına oranı.
 • Kişileri Websitenize Yönlendirin: Blesh Marketplace tarafından desteklenen reklam türlerinden biridir; reklamcının seçtiği websitesine, istenilen hedef kitlenin yollanması ile ilgili bir kampanya türü.
 • Kitle: Belirli bir müşteri grubudur. Bu müşteri grubu önceden belirlenmiş hedef market, ve hedef ya da alıcı olarak belirlenmiş reklama veya mesaja özgü belirlenir.
 • Kitle Yaratma: Özel isteğe göre uyarlanmış hedef kitlesi yaratmak belirli karakteristik yapı içeri; Blesh, lokasyonlar, bir önceki kampanya davranışları, websitesi ziyaretçileri, ve mobil araç özellikleri üzerinden hedef kitlesi yaratmayı destekler.
 • Kontrol Panelim: Blesh arayüzünün bir parçasıdır. Reklamcı bu panelde her bir kampanya için ilgili görsel bilgileri, grafiksel, istatiksel bilgileri görebilir.
 • Kupon Kullandırma: Blesh tarafından desteklenen bir kampanya türüdür. Bu kampanya türü, marketten ya da online şekilde kuponunun karşılığını çevirmek isteyen hedeflenen müşteri kitlesine sahip olmak için girişimde bulunan reklamcı ile bir ilişki kurar.

L

 • Lokasyon: Gerçek dünyada Blesh Beacon'ların kuruldu, ve anlık bildirim ile hedeflenen müşteri kitlesine reklam mesajı iletmek için hazır olduğu yer; GeoFencing, harita üzerinden bir nokta seçilip alan belirlenir. Bu alan reklamcıların anlık bildirim üzerinden hedeflenen müşteri kitlesine göndereceği mesajın iletileceği bölgedir.
 • Lokasyon Temelli Hedefleme: İstenilen hedef kitlesi için isteğe özel bir reklam yapılması için lokasyonun kullanılması; Çoğunlukla, bir insanın nerede olduğu davranışsal ve demografik bilgilere nazaran amacı(context) ve niyeti hakkında daha çok şey söyler.

M

 • Marka Güvenliği: Ürünlerin korunumudur. Reklamcılar belirli uygulamaları karalisteye(blacklist) alabilir. Böylece reklamcının mesajı karalistedekiler tarafından gönderilemez.
 • Mesaj: Ad/advertisement; Blesh reklamı bir iletişim formuna dönüştürür.
 • Mesaj Uygunluk Skoru: İstenilen hedef kitle ile ilgili olarak mesajların nasıl hedeflendiğinin belirlenmesi.
 • Mikro An: İlgi + niyet + doğru zaman; kararların verildiği insan hayatındaki belirli noktalar; hayat anlar arasında yaşanır.
 • MMA: Mobil Pazarlama Birliği; Mobil pazarlamayla ilgili standartlar ve yönergeler hazırlar; MMA tarafından göstermek amacıyla Blesh her standart veya yönerge ile karşılaşır ya da ondan üstün çıkar.
 • Mobil Aygıt: Taşınabilir, kablosuz hesap yapabilen aygıt; kullanılırken elde tutulabilecek kadar küçüktür. Bunlar genellikle mobil telefonlar ve tabletlerdir.
 • Mobil Aygıt Türü: Farklı özellikli mobil cihazlardır; Bunlar genellikle mobil telefonlar ve tabletlerdir.
 • Mobil Otomasyonu: Mobil cihazlarda, reklam gösterimlerinin alınması ve satılmasının otomasyonu; genellikle gerçek zamanlı teklif verme vasıtasıyla.
 • Mobil Gerçek Zamanlı Teklif Verme: Mobil gerçek zamanlı tekli verme; mobil cihazlarda reklam gösterimlerinin alınması ve satılmasının açık artırma (borsa gibi) ile karar verilmesi.
 • MRC: Media Reyting Kurulu; Mobil pazarlamayla ilgili standartlar ve yönergeler hazırlar; MRC tarafından göstermek amacıyla Blesh her standart veya yönerge ile karşılaşır ya da ondan üstün çıkar.

N

 • Niyet: İnsanların düşünce durumlarıdır. Bu durum onların eylemlerini belirli bir objeye doğru yöneltir.

Ö

 • Ölçüm Metrikleri: Kampanyanın etkisini analiz eden çok iyi tanımlanmış terimlerdir; Blesh iletimi(Etki için yardımcı olur; Gönderilen anlık bildirimlerin çoğu görüntülense bile ), etkileşim(ekranı kaydırarak açma/görüntülenmiş etkiler), Tıklamalar(mobil dünyaya dokunmak), Dönüşümler(Hedeflenmiş müşteri kitlesi tarafından alınan planlanmış/istenilen aksiyonlar).

P

 • Premium Envanter: Hedeflenen müşteri kitlesinin mobil telefonunun ana ekran ve kilt ekranı üzerindeki anlık bildirimdir; Ayrıca bir yayımcının reklam için önerebileceği en uygun reklam koyma yeri olarak da bilinir.

R

 • Raporlama: Etkileşim(reklam) kampanyasının başarısı ile bağlantılı metrik ölçümlerinin analizi ve görüntülenmesi.
 • Reklam: Pazarlama iletişiminin bir formu reklamını yapmak ya da ürün, servis satmaktır; Blesh terminolojisinde reklam, istenilen hedef kitlesine yollanan bir mesajdır.
 • Reklam Doğrulama: Kaliteyi güvenceye alma ev reklam uygunluğu süreci; Blesh'in bir reklamı doğrulaması çoğunlukla bir kaç saat sürer ve bu süreç 24 saati geçmez.
 • Reklam Engelleme: Bu teknoloji ekran üzerinden reklamın görünmesini durdurur. An itibari ile reklam endüstrisi tam 41 milyar dolarlık problem ile yüz yüzedir. Blesh bu tür iletişim grubunun içindedir. Böylece reklam block'lamanın karşıtıdır. 
 • Reklam Envanteri: Reklam alanı, yayımcının reklam yapabilmesi için müsait olan yerlerdir; Reklam deposu premium ve normal olarak 2 kategoriye ayrılabilir. Blesh reklam deposu premiumdur ve anlık bildirimler üzerinden neredeyse limitsizdir(frekans ile zorlandığında).
 • Reklam Gönderim Sıklığı|Blesh Ads: Tüm hedef kitlenin verilen zaman periyodu içinde mesajı alırken geçen maksimum süre miktarı; Anlık bildirimleri gören insanların duyarlılığını azaltmamak için mesajların belli bir süre içinde kaç defa gösterileceğini ayarlarız.
 • Reklam Gönderim Sıklığı|Reklamveren: Hedeflenen müşteri kitlesinin reklamcının mesajını alması için geçen süre miktarı; Bu reklamcı tarafından belirlenir.
 • Reklam Gönderim Sıklığı|Yayımcı: Belir bir zaman periyodu içinde uygulama müşteri kitlesinin aldığı maksimum mesaj sayısıdır. İnsanları itme bildirimlerine karşı hassaslığını kaybetmemesi için bir sizin belirlediğiniz yayımcılar tarafından yollanır.
 • Reklam Hilesi: Reklam izlenme sayısını, normal kullanıcılara seyrettirmeden artırmanın herhangi bir yararı yoktur. Bu günlerde dijital pazarlama da karşılaşılan en kritik sorunlardan birisidir.
 • Reklam Takası: Bir teknoloji platformudur. Bu platform medya reklamcılık deposunda alım ve satım işlemlerini kolaylaştırır.
 • Reklam Türü: Blesh, anlık bildirim metnini ve zengin medya reklamını destekler.
 • Reklam Yerleştirme: Reklamın gösterildiği yerdir. Blesh terminolojisinde home ve lock screen de anlık bildirim demektir.
 • Reklamcılık Otomasyonu: Dijital reklam gösterimlerinin alım ve satım otomasyonu; Genellikle gerçek zamanlı teklif verme vasıtasıyla gerçekleşir.
 • ROI: Yatırım getirisi; Gerçekleştirilen başarının yatırım yapılan para miktarı ile kıyaslanmış hali; Blesh Marketplace ROI , bu endüstrinin günümüz standartlarının oldukça üzerindedir.
 • RTB: Gerçek Zamanlı Teklif Verme; Dijital alım,satım reklam gösterimlerinin açık artırması(borsa gibi düşünün).

S

 • Satım Otomasyonu: Dijital reklam gösterimlerinin satım otomasyonu; Genellikle gerçek zamanlı teklif verme vasıtasıyla gerçekleşir.
 • SDK: Yazılım Geliştirme Kiti; yayımcıların Blesh Marketplace'ine katılmaları için; basit bir SDK integrasyonu gereklidir.
 • SSP: Arz ya da talep platformu; yayımcılar için bir yazılım programıdır; geliri maksimuma ulaştırmak için tüm kullanılabilir reklam stoğunu gösterir.

T

 • Teklif: Özel etki için harcamak istediğiniz para miktarıdır.
 • Teklif Vermek: Programatik reklamcılıkta teklif verme eylemidir.
 • Tek Tuşla Arama: Belirtilen bir numarayı arayan, İstenilen hedef kitlesinin amacı ile Blesh'in desteklediği kampanya türleridir.
 • Tıklama: Reklamcının sayfasına yönlendiren reklamın kullanıcılar tarafından ulaşılması.
 • Tıklama Oranı: Reklamınıza tıklayarak onu gören insan sayısıdır; Tıklama miktarı görülme sayısına bölünür(Blesh terminolojisinde etkileşim ya da kaydırarak aç).
 • Transparanlık: Ölçüm metrikleri bakımından bir teknoloji firmasının reklamının açıklığı.

U

 • Uygulama: Basit bir şekilde uygulama denebilir. Blesh terminolojisinde mobil uygulama demektir.
 • Uygulama Kategorisi: Mobil uygulamaların kategorizasyonudur.
 • Uygulama Yükleme: Blesh kampanya türü, mobil uygulama indirmek amacıyla, istenilen hedef kitlesine odaklanır.
 • Uygunluk: Varsayılan konu ile bağlantılı ya da ilgili olma durumu; Reklam verenin mesajı ile istenilen hedef kitlenin ilgi, niyet ve doğru zamanı arasındaki kuvvetli ilişkidir.

Y

 • Yaratıcı Seçenek: Reklam tasarımcısı tarafından yaratılan bir reklam birimi. Yayımcının şartlarına ve yönergelerine uyularak yayımcının hedef kitlesine, pazarlama mesajı iletişiminin amacı için; Bu anlık bildirim mobil reklamcılık için oldukça önemlidir.
 • Yayımcı Bütünlüğü: Uygulama ve ya yayımcının itibarı; Blesh, uygulamayı ya da yayımcıyı saygınlığına zarar verebilecek reklamlardan, uygulamanın o reklamı karalisteye almasına izin vererek korur.

Z

 • Zengin Medya Reklamı: Blesh Marketplace tarafından desteklenen reklam türlerinden biridir; görüntüleyen insanları içerik ile etkileşimde ve yakın ilişkide bulunması için onları cesaretlendiren, üst seviye özellikleri olan bir reklam türüdür.
Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.
Bir Zendesk Hizmetidir